Curente filosofice

carturesti.ro

Scepticismul și căutarea adevărului

Scepticismul reprezintă curentul filosofic confirm căruia se pune la îndoială setul de cunoștințe general acceptat într-un anume domeniu. Dacă în viața de […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Sofismul și ignorarea întrebărilor existențiale

Sofismul este un curent filosofic apărut în Grecia antică presocratică, între secolele al VII-lea și al VI-lea înaintea erei noastre, materializat într-o […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , | 1 Comment

Ecologismul sau responsabilitatea pentru starea mediului

Ecologismul reprezintă un curent de gândire cu puternice implicații etice, al cărui scop este reprezentat de protejarea calității vieții, deziderat ce poate […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Postmodernismul și neîncrederea în metanarațiuni

Postmodernismul este unul dintre cele mai importante curente filosofice ale secolului al XX-lea, acesta dezvoltându-se, cu preponderență, în Franța. Caracteristica comună a […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Relativismul sau pluriperspectivismul în viața de zi cu zi

Relativismul este curentul filosofic conform căruia toate punctele de vedere asupra unei situații pot fi considerate valide. Deși termenul a fost introdus […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

Pozitivismul logic și refuzul întrebărilor metafizice

Pozitivismul logic reprezintă un curent filosofic care își are originea în Viena anilor 1920 și dezvoltarea în anii ’40 și ’50, în […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Utilitarismul și dilemele morale

Utilitarismul este unul dintre cele mai cunoscute curente filosofice, având în prim plan accentul pus, după cum îi sugerează numele, asupra utilității […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , , , | 3 Comments

Pragmatismul și scoaterea filosofiei din tipare rigide

Pragmatismul este un curent filosofic conform căruia un aspect este satisfăcător dacă din punct de vedere practic conduce la o consecință pozitivă, […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , | 4 Comments

Egoismul și modul de acțiune al individului

Egoismul este, din punct de vedere filosofic, curentul conform căruia propria persoană stă în centrul motivației pentru care omul își alege acțiunile. […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Empirismul, curentul filosofic din viața tuturor

Empirismul este curentul filosofic conform căruia toată cunoașterea noastră rezidă în evenimentele pe care le trăim, pe care le experimentăm, aspect valabil […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Anarhismul sau eterna fascinație a libertății

Anarhismul este un current filosofic care promovează specticismul față de noțiunile de autoritate și de putere, în special din perspectivă politică. În […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , , , | 7 Comments

Hedonismul și mitul plăcerii nestăvilite

Hedonimsul este un termen care provine din grecescul hedone, care înseamnă plăcere, devenind un curent filosofic care militează în favoarea obținerii plăcerii. […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Marxismul sau curentul politico-filosofic care a schimbat lumea

Marxismul este o doctrină filosofică dezvoltată de Karl Marx și, într-o mai mică măsură, de Friedrich Engels, la jumătatea secolului al XIX-lea, […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , , | 6 Comments

Voluntarismul și modalitatea în care ne formăm convingerile

Voluntarismul este doctrina filosofică conform căreia oamenii dispun de un control voluntar asupra propriilor convingeri. Conform acestei viziuni filosofice, există o diferențiere […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , | Leave a comment

Panpsihismul, un curent-întrebare rămas fără răspuns

Panpsihismul este viziunea conform căreia toate entitățile posedă minte sau calități asemănătoare unei minți, diferite însă de cea umană, caracterizată de un […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , | Leave a comment

Deconstructivismul, curentul identificat cu Derrida

Jacques Derrida (1930-2004) este unul dintre cei mai cunoscuți filosofi ai secolului al XX-lea, acesta reușind să se distanțeze de toate curentele […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , | 4 Comments

Neo-confucianismul sau reîntoarcerea unui curent

Neo-confucianismul este termenul care denumește revenirea diverselor concepte ale filosofiei confucianiste, începând cu cel de-al nouălea secol, în Asia. Prima etapă a […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , | Leave a comment

Cinismul și farmecul unui curent atipic

Cinismul este una dintre școlile de gândire din Grecia antică care urmează o traiectorie socratică. Cinismul este preocupat, în primul rând, cu […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Stoicismul și indiferența la durere sau fericire

Stoicismul este un curent elenistic de filosofie , care a apărut în Atena, odată cu Zeno din Citium, în jurul anului 300 […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , | 12 Comments

Existențialismul, în căutarea sensului vieții

Existențialismul este curentul filosofic care își are originea în Europa secolelor al XIX-lea și al XX-lea, care adresează în principal subiectul existenței […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , , , , | 5 Comments

Deismul și antinomiile sale

Deismul reprezintă curentul filosofic care respinge orice dogmă a religiilor oficiale, reducând religia la un fenomen decurgând din însăși natura omenească. Acest […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , , , | Leave a comment

Raționalismul, la întâlnirea dintre trei filosofi emblematici

Raționalismul este un curent care a reunit filosofi din Europa, în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, fiind adesea văzut în antiteză […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , | 4 Comments

Idealismul german și perspectiva asupra existenței

Idealismul german este un curent care își are originile în perioada anilor 1780, perioada sa de apogeu fiind atinsă până la anii […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , , | 2 Comments

Nihilismul și fascinația nimicniciei

Nihilismul reprezintă un curent filosofic care promovează ideea că totul este lipsit de sens, viața neavând niciun scop, valorile fiind inexistente, precum […]

Posted in Curente filosofice | Tagged , , , , , , , | 7 Comments