Termeni și condiții

Cine este Espresso Filosofic?

Asociația Espresso Filosofic (denumită în continuare Espresso Filosofic, espressofilosofic.ro sau similar) este o persoană juridică de drept privat, independentă, autonomă, non-guvernamentală, apolitică și non-profit din România, având sediul în Municipiul București, Strada Calea Apeductului nr.7, Bloc B7, Scara 2, Etaj 2, Ap. 31, Sector 6, înregistrată cu codul fiscal nr. 44755230.

Espresso Filosofic  este un proiect izvorât din pasiune, care are ca scop principal promovarea și dezvoltarea culturii și educației în rândul diverselor categorii sociale. Pentru a putea îndeplini acest scop, site-ul espressofilosofic.ro creat și platformele conexe de comunicare  Facebook și Instagram presupun interacțiunea continuă cu utilizatorii și cititorii pasionați de domeniile dezbătute/prezentate. Astfel pentru furnizarea diverselor servicii prin intermediul platformelor on line, conform legislației în vigoare,  este nevoie de prelucrarea anumitor date cu caracter personal de la utilizatori.

În cele ce urmează, sunt prezentate aspectele legate de ce presupune prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul website-ului www.espressofilosofic.ro, a cărui Interfață (formatul/șablonul) este oferită de WordPress.

1.Termeni și condiții

1.1 Accesarea website-ului Espresso Filosofic

Prin accesarea website-ului https://www.espressofilosofic.ro, denumit în continuare Espresso Filosofic, sau prin orice alt mijloc de accesare a conținutului de pe site, este obligatoriu să respectați termenii documentului de mai jos, asupra cărora este nevoie de acordul dumneavoastră. Orice accesare a www.espressofilosofic.ro va fi considerată un accept al termenilor și condițiilor conținute în documentul de mai jos.

1.2 Protecția proprietății intelectuale

Conținutul și design-ul www.espressofilosofic.ro, precum și orice alt material având legătură cu Espresso Filosofic, trimis sau furnizat prin e-mail sau în orice altă modalitate (articole, design, alte materiale, logo-uri, imagini, fișiere audio și video, alte simboluri), aparțin Espresso Filosofic și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu pot fi utilizate sau reproduce fără o permisiune scrisă din partea Espressofilosofic.ro.

Espressofilosofic.ro oferă o permisiune limitată, netransferabilă, neexclusivă, revocabilă pentru utilizator, de a accesa şi a utiliza personal, necomercial acest site și conținutul acestui site ca suport și resursă de informare în domeniul filosofic. Utilizatorul poate copia electronic și tipări conținutul site-ului în aceste scopuri, cu condiția ca toate drepturile de autor și de proprietate (unde sunt prezente) să fie reținute în conținutul site-ului.

Totodată, prin scrierea unui material (articol, comentariu, post în forum sau pe pagina de Facebook, Instagram a Espresso Filosofic sau orice alt tip de mesaj publicat) pe www.espressofilosofic.ro, utilizatorul își exprimă astfel permisiunea dreptului neexclusiv de autor cu privire la publicarea, republicarea, difuzarea precum și orice altă formă de expunere publică a materialului în cadrul www.espressofilosofic.ro, pe toată durata de existență a drepturilor de autor asupra materialelor în cauză.

1.3 Utilizarea conținutului Espressofilosofic.ro

Conținutului Espressofilosofic.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Espresso Filosofic:

 • reproducerea sau stocarea conținutului de pe website-ul ro precum și transmiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației;
 • modificarea, publicarea, transmiterea, sau participarea la transferul, comercializarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducere, modificare sau afișare a conținutului ce aparține ro;
 • îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al ro asupra conținutului care aparține Espresso Filosofic.

Orice utilizare a conținutului Espressofilosofic.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conținutului Espressofilosofic.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: contact@espressofilosofic.ro.

1.4 Schimbări ale website-ului

Espressofilosofic.ro  își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment porțiuni ale conținutului său. De asemenea Espressofilosofic.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut.

1.5 Platforme de comunicare Espresso Filosofic

Espressofilosofic.ro poate pune la dispoziție forumuri de discuție, clienți de CHAT, clienți de Instant Messenger și alte platforme de comunicare între utilizatorii website-ului, totodată rezervându-și dreptul (care poate fi exercitat la orice moment, fără o notificare prealabilă), de a șterge, muta sau edita aceste mesaje sau de a restricționa accesul unora dintre utilizatori la una dintre platformele sale de comunicare.

Prin publicarea unui mesaj sau comentariu pe una din platformele de comunicare Espresso Filosofic sau prin publicarea pe website, cu privire la unul dintre articolele publicate pe Espressofilosofic.ro, utilizatorul își oferă acordul de a ceda Espressofilosofic.ro dreptul nelimitat și neexclusiv de a reproduce, modifica, traduce, publica, distribui sau face public respectivul text sau o parte din acesta.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru conținutul mesajelor postate, iar transmiterea de mesaje prin intermediul platformelor de comunicare puse la dispoziție de Espresso Filosofic este supusă următoarelor limitări:

 • nu pot fi colectate în nici un fel informații identificabile personal de la utilizatorii sau membrii Espresso Filosofic;
 • nu pot fi publicate , transmise și nu se pot face referiri în nici un fel de mesaje a căror sursă este ascunsă. Prin transmiterea mesajelor către sau prin intermediul oricărui mijloc de comunicare ro (chat, forum, e-mail, mesaje private, liste de discuții, pagină de Facebook etc.), utilizatorul își oferă acordul asupra eventualelor despăgubi pentru Espresso Filosofic ca urmare a postării, transmiterii sau a referinței unor mesaje al căror conținut încalcă prevederile limitărilor menționate mai sus;
 • nu pot fi publicate, transmise și nu se pot face referiri în nici un fel de mesaje care conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, care încalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terț;
 • nu pot fi publicate , transmise și nu se pot face referiri ale utilizatorilor sau membrilor ro în nici un fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent dacă această trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicare puse la dispoziție de Espressofilosofic.ro sau prin intermediul altor mijloace de comunicare;
 • nu pot fi publicate, transmise și nu se pot face referiri în nici un fel de mesaje care conțin recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu;
 • nu pot fi publicate și nu se pot face referiri în nici un fel de mesaje care conțin informații confidențiale, indiferent dacă acestea sunt sau nu prevăzute cu mențiunea „confidențial” sau cu orice altă mențiune de acest gen;
 • nu pot fi publicate și nu se pot face referiri în nici un fel de mesaje care au rolul de a afecta prețul, imaginea sau valoarea de piață al unui produs sau serviciu;
 • nu pot fi publicate și nu se pot face referiri în nici un fel de mesaje care conțin viruși sau orice alte secvențe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea ro sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software);
 • nu poate fi restricționat sau eliminat accesul unor alți utilizatori la platformele de comunicație puse la dispoziție de ro;
 • Forumul, Chatul ro, precum și orice altă platformă de comunicare Espressofilosofic.ro care face posibilă publicarea unor teste, conțin mesaje trimise de utilizatori, asupra cărora Espressofilosofic.ro nu are nici un control iar Espressofilosofic.ro nu poate garanta acuratețea, integritatea sau calitatea acestor mesaje.

1.6 Forță majoră

Espressofilosofic.ro, afiliații sau în general, furnizorii de informație către Espressofilosofic.ro nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conținutul furnizat de publicațiile Espressofilosofic.ro, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința Espressofilosofic.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare a echipamentului tehnic, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Espressofilosofic.ro, erorile de operare, etc.

 1.7 Schimbarea termenilor prezentului acord

Espressofilosofic.ro este îndreptățit, fără notificare și fără îndeplinirea unor alte formalități, să schimbe termenii prezentului acord. Accesul pe website și folosirea serviciilor Espressofilosofic.ro după momentul publicării modificărilor pe website-ul sau serviciile Espressofilosofic.ro implică acordul utilizatorului asupra noilor termeni ai prezentului acord.

De asemenea, unele servicii oferite de Espressofilosofic.ro pot face obiectul unor termeni diferiți, care vor fi afișați în cazul fiecărui astfel de serviciu, la loc vizibil, putând fi accesați înainte de folosirea serviciului.

 1.8 Publicitatea și conținutul furnizat de alte părți

Părți ale conținutului inclus pe Espressofilosofic.ro  poate fi furnizat de terțe persoane cu care Espresso Filosofic  are încheiate contracte de furnizare de conținut sau contracte de colaborare. De asemenea, în interiorul conținutului Espressofilosofic.ro pot fi incluse secțiuni publicitare prin afișarea de mesaje publicitare ale unor terțe persoane.

Espressofilosofic.ro  nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent dacă acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Espressofilosofic.ro  nu este responsabil asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din Espressofilosofic.ro.

1.9 Notificări

Orice notificare transmisă către Espressofilosofic.ro va fi trimisă în scris, prin intermediul poștei, la adresa menționată în prezentul document sau la adresa web de pe site, în secțiunea de contact.

1.10 Legea care guvernează acordul

Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezentul acord, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi adus spre soluționare în fața instanțelor românești.

 1.11  Nota bene

Espressofilosofic.ro nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului său, a site-ului Espressofilosofic.ro, a software-ului Espressofilosofic.ro ori a produselor și serviciilor apărute sub egida Espressofilosofic.ro

Espressofilosofic.ro nu își asumă răspunderea, în nici o situație, pentru nici o daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe website.

Espressofilosofic.ro nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor ori serviciilor furnizate pe website. De asemenea, Espressofilosofic.ro nu garantează faptul că sistemele informatice sau programele folosite pentru afișarea sau transmiterea informației pe website sau în orice altă formă nu conțin viruși ori alte secvențe sau proprietăți distructive de cod.

La solicitarea Espressofilosofic.ro, utilizatorul oferă acordul către Espresso Filosofic de exonerare a răspunderii pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și de a acoperi cheltuielile de judecată sau orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării clauzelor prezentului contract.

1.12 Acord de confidențialitate

Informația furnizată de către orice utilizator către Espressofilosofic.ro va fi folosită doar în concordanță cu termenii Acordului de Confidențialitate al Espressofilosofic.ro.