Marxismul sau curentul politico-filosofic care a schimbat lumea

Marxismul este o doctrină filosofică dezvoltată de Karl Marx și, într-o mai mică măsură, de Friedrich Engels, la jumătatea secolului al XIX-lea, despre care se poate spune că a avut o influență majoră asupra întregii lumi, prin convertirea într-un sistem politic, cu diferite variațiuni.

Desigur, marxismul are la bază gândirea lui Karl Marx, reprezentantul principal al acestui curent. Cele mai cunoscute lucrări ale sale sunt Manifestul partidului comunist(1848) și Capitalul(1867), care, în cazul celei din urmă radiografiază sistemul politic și economic al vremii, iar în cazul celei dintâi, propune un nou sistem, comunismul.

marxism, espresso filosofic

Principalele idei ale lui marxismului, redate pe scurt, sunt următoarele:

  • Oamenii trebuie să își satisfacă nevoi primare, motiv pentru care se află într-o continuă luptă cu natura; prin muncă, indivizii practic se umanizează prin munca pe care o realizează, pentru a supraviețui;
  • Trăind în societatea capitalistă, omul nu este liber. În schimb, acesta este alienat (concept preluat de la Hegel), întrucât, pe măsură ce el creează mai multe produse, poate consuma mai puțin, cu cât produce mai multă valoare pentru angajatorul său, cu atât se devalorizează pe sine;
  • În societatea burgheză, individul este împărțit între noțiunea de cetățean politic și actor economic – mod de alienare suplimentar, din moment ce statul este instrumentul prin care clasa împropietărită le domină pe celelalte;
  • Plus-valoarea, cea care depășește valoarea necesară angajatorului pentru a trăi și cea care genereză profit, este asimilată de acesta, pe fondul exploatării angajatului;
  • Pornind de la filosofia lui Saint-Simon, Marx consideră că întreaga existență a omenirii este o luptă a claselor, la momentul respectiv fiind o confruntare între cei care dețin mijloacele de producție și muncitori;
  • În momentul în care muncitorii vor deveni conștienți de starea lor de alienare, aceștia vor iniția o revoluție care va permite instaurarea comunismului;

La dezvoltarea viziunii marxiste au contribuit gânditori sau oameni politici, contemporani sau care i-au succedat lui Marx. Printre aceștia îi amintim pe:

  • Friedrich Engels – viziunea sa a ajutat la închegarea gândirii marxiste, concepută inițial drept o critică sistemică și transforată într-o doctrină cu puternice caractere filosofico-istorice; în etapa finală a sistemului propus, statul ar fi abolit, iar religia ar dispărea din cauze naturale;
  • Vladimir Ilich Ulyanov (Lenin) – viziunea s-a centrat asupra rolului revoluționar al partidului, conferind, într-o inovație doctrinară a marxismului, un rol important țărănimii, de nemulțumirile căreia s-a folosit în obținerea succesului revoluționar;
  • Leon Trotsky –  a pledat pentru o transformare socială care să includă dialog cu exteriorul, spre deosebire de dorința lui Stalin;
  • Mao – liderul chinez s-a depărtat de viziunea marxistă, considerând că revoluția este un proces continuu, motiv pentru care a acționat constant prin adoptarea de reforme represive;

Istoricul polonez Lezlek Kolakowski a realizat o istorie a marxismului în trei volume, pe care le poți găsi aici: Fondatorii, Vârsta de aur, Prăbușirea.

Din punct de vedere filosofic, printre adepții viziunii marxiste, într-o formă mai limitată sau accentuată, s-au numărat: Antonio Gramsci, Jean-Paul Sartre, Herbert Marcuse, Theodor Adorno sau Guy Debord,  enumerare ce evocă faptul că marxismul, din punct de vedere teoretic, rămâne o filosofie relevantă, mai ales în identificarea limitărilor cu care se confruntă individul în societatea modernă.

 


Ți-a plăcut articolul? Atunci înscrie-te în comunitatea Espresso Filosofic. Primești primul cele mai recente articole și perspective despre filosofie.

6 thoughts on “Marxismul sau curentul politico-filosofic care a schimbat lumea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *