Filosofie economică

Compte și apariția curentului pozitivist

Auguste Compte (1798-1857) este fondatorul pozitivismului, fiind privit și ca primul filosof modern al științei. Influențat de către Saint-Simon, Compte a exercitat o influență majoră pentru filosofia  secolului al  XIX-lea, jucând un rol important în dezvoltarea ideilor lui Karl Marx sau John Stuart Mill.

Inițial student al lui Saint-Simon, Compte avea să intre în contact cu elita intelectuală franceză, și nu numai, dezvoltând apoi o prietenie cu John Stuart Mill, ulterior viziunea sa filosofică despărțindu-se de cea a fostului său mentor. Compte a publicat mai multe lucrări importante, printre care amintim Sistemul de politică pozitivă, în patru volume (1851-1854) și Sinteza subiectivă (1856).

espresso filosofic, compte

Căutând o nouă doctrină care să succeadă perioadei Revoluției Franceze, filosofia lui Compte cuprindea următoarele idei principale:

  • Filosoful francez considera că societatea traversa trei etape în drumul spre descoperirea adevărului: perioada teologică, perioada metafizică și perioada pozitivistă, ultima fiind atinsă în timpul vieții sale;
  • În viziunea lui Compte, criza culturală a umanității a atins apogeul odată cu Revoluția Franceză, iar din punct de vedere social, sarcina filosofiei pozitiviste este de a reorganiza Europa occidentală sub o autoritate spirituală, iar în cadrul acestui demers, rolul clasei muncitoare avea să fie unul important.
  • Deși Compte se opunea ideii de revoluție, acesta realiza importanța îmbunătățirii situației clasei muncitoare, un punct central al dezvoltării teoriei marxiste.
  • Munca este văzută de către Compte ca un element necesar pentru om în atingerea fericirii, iar sarcina științei politice pozitiviste este să reușească să găsească echilibrul pentru o diviziune eficientă a muncii.

Un adept al unui sistem nedemocratic, în care elita conducătoare era alcătuită din clasa intelectuală, Compte a fost un important filosof al societății franceze aflate în cautarea unei noi ordini sociale, gândirea acestuia având ecouri considerabile nu numai în filosofie, dar și în economie și sociologie.

 


Dacă dorești să primești newsletter-ul lunar, care cuprinde toate articolele din luna curentă, te poți abona mai jos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *